Portfolio - Webdesign - Menscounselling

PORTFOLIO WEBDESIGN

Menscounselling
Portfolio - Webdesign - Menscounselling

Nieuwe website voor Menscounselling

Counselling en coaching

We raken allemaal wel eens de draad kwijt. Vaak vinden we die zelf wel weer terug, en gaan verder met het leven zoals we het graag leven. In die zeldzame gevallen dat het niet lukt de draad op te pakken kan een beetje ondersteuning geen kwaad.

De gesprekken die in een counsellingstraject gevoerd worden hebben als doel het hoofd te bieden aan lastige, soms pijnlijke of vermoeiende situaties. Je wordt ondersteund in het zelf terugvinden van je draad. Een vergoeding voor counselling van je zorgverzekeraar is mogelijk in de aanvullende pakketten.

Coaching brengt mensen licht en zicht op een nieuwe en onbekende weg.

Externe Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

Ondersteuning door mij als externe vertrouwenspersoon is erop gericht het ervaren ongewenste gedrag op het werk te doen stoppen. De werkplek moet een veilige plek zijn. Integriteitvraagstukken behoren ook tot mijn werkveld als vertrouwenspersoon.

Opdrachtgever: Menscounselling

Categorie: Webdesign

Platform: Joomla!

Extras: